Til mine NAV-kolleger og eventuelle andre forbipasserende

Det første halve året som ansatt i Nav, var en spennende språkreise. Jeg brukte romjulen 2010 til å lage en liten sang om den første tiden i jobben. Meningen med sangen har vært å underholde meg selv, fordøye inntrykk, samt å leke litt med det flerfoldige vokabularet av ord og uttrykk som møtte meg den første tiden i organisasjonen. I mai 2012 ble sangen oppgradert med nye fraser, flere stemmer og bedre lydmix. Selv synes jeg sangen ble ganske festlig. Jeg legger ut sangen her, slik at de som måtte dele min sans for ord-lek også får høre resultatet.

Under kan du se teksten og krediteringer. Takk for bidragene !

Du kan gjerne laste ned, lagre og spille sangen. Jeg ber deg derimot pent om å ikke laste opp lydfilen på eksterne nettsteder ( Youtube, Myspace osv ) uten mitt samtykke. Send meg eventuelt en mail

Klikk på linken for å høre sangen

"Sjarmerandes, inkluderandes" - Lydfil (mp3)

"Sjarmerandes, inkluderandes" - Karaoke m/tekst

 

«Sjarmerandes, Inkluderandes»

Någen få ord om det å begynna i NAV, om at livet ikkje e et kav

Det eg ska sei nå ska for egen regning stå – prøv å heng på, ikkje dett av

Fysst va det kurs i EDB, Arena og Gosys, Ebasys, Skjemasys, MinTid og Outlook

Dagpenger, Infotrygd, Ephorte, Agresso, Maxdato, Brudd i perioden

Så kom AFP, AAP, BHT og TT, SLB, TULT, AMO, AMB og AB

Bruker, oppfølging, arbeidsbenk og SYFO, MBA, ALS, FTL og AML

§14a vedtak, bostøtte, kompetanse, barnetillegg, besteår og botid

Eg trodde det va slutt når de sa «Sees i morgen», men sånn va det ikkje -der i gården


Der sto der ein så ba meg ver «Sjarmerandes»

Det va`kje bare nok å ver «Inkluderandes»

Folkens; Høgt på listå i Rogaland, me ska ver Sjarmerandes

Sjarmerandes, ja – og på ein Sjarmerandes måte ska me og ver Inkluderandes


Eg sko gje folk muligheter, ver tydelig, tilstede

Fyllte på med nye inntrykk så eg hadde «heila vede» - eg va klar for neste fase allerede

Intensjonsavtale, IA –plass, Nærvær, fravær, oppfølging, LO, YS, UHO, NHO og Spekter, HSH og KS

-alle e de arbeidslivets parter

Har du sykdom, skade, lyte – folketrygden hjelpe te, med ein tolkehjelp, ein førerhund, men du må «virka med». Kanskje FAFO, SINTEF, STAMI trenge lese eller sekretærhjelp ?

Det e mye å fordøya når du komme utenfra, men det synke sakte inn og ittekvert så blir det bra, spør kollegaen på siå eller skriv notat og send det ut på høring


Eg lerte mye om å ver «Sjarmerandes» - Eg lerte mye om å ver «Inkluderandes»

Folkens; Høgt på listå i Rogaland, me ska ver Sjarmerandes

Sjarmerandes, ja – og på ein Sjarmerandes måte ska me og ver Inkluderandes


Svømmebaner, retningslinjer, sjekkliste, referanse, Føringer og arbeidsprosesser


Nå har me kvalitet og e SJARMERANDES

Nå har me kvalitet og e INKLUDERANDES

Nå går me ut som ein og e SJARMERANDES

Nå går me ut som ein og e INKLUDERANDES

 

De medvirkende er:

Torben Dyhr-Nielsen: Bass og sang

Marit Fuglestein Kristensen: Sang

Trine Verstad:. Sang

Sveinar Heskestad: Sang og div. instrumenter

Sangen er spilt inn i Enerommet og mixet i Musiclab.